Công văn 5803/CT-TTHT

Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5803/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2013.

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam
Địa chỉ: KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0303191508

 

Trả lời 2 văn thư số 02/2013/ADV ngày 29/07/2013, số 03-2013/ADV ngày 06/08/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.a Điều 3 quy định:

“Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

+ Tại Khoản 1.k Điều 4 quy định:

“Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…”

+ Tại Khoản 2.e Điều 14 quy định đồng tiền ghi trên hóa đơn:

“Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.”

Căn cứ văn bản số 9895/NHNN-QLNN ngày 07/11/2008 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất.

Khi bán hàng hóa vào khu phi thuế quan Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trên hóa đơn thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt. Trường hợp tại hợp đồng bán hàng hóa có quy định thanh toán bằng đồng ngoại tệ thì khi lập hóa đơn đồng tiền thể hiện là đồng nguyên tệ đồng thời ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn. Việc Công ty lập hóa đơn thương mại (Commercial Invoice/Tax Invoice) cùng với hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1817-220286
1879-222861/13-TPVu
Web

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5803/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5803/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5803/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5803/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5803/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh

            • 22/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực