Công văn 5803/TCT-KK

Công văn 5803/TCT-KK năm 2017 về kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5803/TCT-KK 2017 kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5803/TCT-KK
V/v kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần PPI
(Đ/c: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12584/VPCP-ĐMDN ngày 24/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần PPI, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

Điều 20, Điều 22 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định:

“Điều 20. Thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết”.

“Điều 22. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp”.

Ngày 05/12/2017, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có Thông báo số 4967/TB-CT về việc không được hoàn thuế, số tiền không được hoàn 236.150.069 đồng. Do kỳ đề nghị hoàn thuế Công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh do các cổ đông của Công ty đang tranh chấp tại Tòa nhưng Công ty có phát sinh thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào không trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (các chi phí như điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm...) nên Công ty không được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Do vậy, trường hợp Công ty cổ phần PPI không đồng ý với Thông báo số 4967/TB-CT ngày 05/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc không được hoàn thuế thì được quyền thực hiện thủ tục khiếu nại đối với quyết định hành chính theo trình tự được quy định tại Điều 7; thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 20 và Điều 22 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phần PPI được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5803/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5803/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5803/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5803/TCT-KK 2017 kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5803/TCT-KK 2017 kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5803/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5803/TCT-KK 2017 kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5803/TCT-KK 2017 kiến nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực