Công văn 5806/VPCP-VX

Công văn số 5806/VPCP-VX về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao do văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5806/VPCP-VX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá triển khai NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh XH hóa hoạt động VH, YTế, GDĐT, dạy nghề, TDTT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 5806/VPCP-VX

V/v tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc của Chính phủ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kế, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực y tế.

4. Hội nghị cần tập trung sơ kết đánh giá đầy đủ, sâu sắc việc triển khai thực hiện công tác xã hội hóa theo từng lĩnh vực, những kết quả đã đạt được, những mặt chưa làm được, những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện xã hội hóa; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp cho thời gian tới,  kiến nghị cụ thể về cơ chế chính sách, về chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, địa phương.

5. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị kỹ báo cáo các nội dung về cơ chế, chính sách, chỉ đạo...liên quan về xã hội hóa và đối với từng lĩnh vực nêu trên.

6. Các Hội nghị nói trên tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2007, các Bộ chủ trì chuẩn bị kỹ nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN , các PCN,

các Vụ: KG, CCHC, CN, NN, KTTH, ĐP,

Vụ IV, TH, Website CP,

- Lưu: VT, VX (5), CTĐ 122

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5806/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5806/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5806/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 5806/VPCP-VX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá triển khai NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh XH hóa hoạt động VH, YTế, GDĐT, dạy nghề, TDTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5806/VPCP-VX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá triển khai NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh XH hóa hoạt động VH, YTế, GDĐT, dạy nghề, TDTT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5806/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5806/VPCP-VX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá triển khai NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh XH hóa hoạt động VH, YTế, GDĐT, dạy nghề, TDTT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5806/VPCP-VX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá triển khai NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh XH hóa hoạt động VH, YTế, GDĐT, dạy nghề, TDTT

             • 11/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực