Công văn 581/VPCP-NN

Công văn 581/VPCP-NN năm 2018 về xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 581/VPCP-NN 2018 xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/VPCP-NN
V/v xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 8897/UBND-TCD ngày 09 tháng 11 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5897/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10024/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017), Tài chính (Công văn số 16582/BTC-QLCS ngày 08 tháng 12 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 6458/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 12 năm 2017) về việc xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TNMT, TP, CT, NG, KHĐT;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 581/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu581/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 581/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 581/VPCP-NN 2018 xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 581/VPCP-NN 2018 xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu581/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 581/VPCP-NN 2018 xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió

              Lịch sử hiệu lực Công văn 581/VPCP-NN 2018 xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió

              • 16/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực