Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS

Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS 2017 khai thác thu hồi đá vôi đôlômit để nung vôi xuất khẩu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5815/BTNMT-ĐCKS
V/v khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9923/VPCP-CN ngày 19 tháng 9 năm 2017 về quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc; căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng và đá vôi làm xi măng trên phạm vi cả nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề nghị thu hồi đá vôi, đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp; trên cơ sở Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung; Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về một số nội dung liên quan như sau:

1. Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit theo quy định để nung vôi được phép xuất khẩu gồm:

- Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đsản xuất vôi công nghiệp.

- Giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit tại các khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

- Quyết định cho phép khai thác để thu hồi đá vôi, đôlômit trong khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, sau khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

2. Một số đề nghị đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu:

- Căn cứ vào nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp, rà soát các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có chất lượng tt đã được đưa vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ Xây dựng phê duyệt (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) tại Quyết định 507/QĐ-BXD ngày 27 tháng 4 năm 2015, có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết việc cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi, hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, cho phép thu hồi khoáng sản có ích đi kèm. Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản, trên cơ sở trữ lượng đá vôi, đôlômit được phê duyệt, hoặc công suất khai thác do doanh nghiệp đăng ký, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đá vôi hoặc đôlômit để doanh nghiệp khai thác, chế biến làm thủ tục khi xuất khẩu.

Trên đây là một số nội dung liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ phát triển sản xuất, kinh doanh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (Tổng cục H
ải quan)
- Lưu VT, ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5815/BTNMT-ĐCKS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS

Lược đồ Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS 2017 khai thác thu hồi đá vôi đôlômit để nung vôi xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS 2017 khai thác thu hồi đá vôi đôlômit để nung vôi xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5815/BTNMT-ĐCKS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Linh Ngọc
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS 2017 khai thác thu hồi đá vôi đôlômit để nung vôi xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS 2017 khai thác thu hồi đá vôi đôlômit để nung vôi xuất khẩu

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực