Công văn 5816/TCHQ-PC

Công văn 5816/TCHQ-PC về cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5816/TCHQ-PC cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5816/TCHQ-PC
V/v cập nhật Bộ TTHC lĩnh vực hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

 

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của một số đơn vị trong Ngành (Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục CNTT và TKHQ) về việc cung cấp Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực hải quan và cập nhật đăng tải Bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của Ngành.

Về nội dung này, Tổng cục Hải quan trả lời và hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành thống nhất việc thực hiện cụ thể như sau:

1. Về việc cung cấp các quyết định công bố TTHC đầy đủ nội dung:

Vừa qua, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ, ban hành một số Quyết định công bố các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, các quyết định đã công bố nhưng chưa được đính kèm nội dung của TTHC theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan đã có các văn bản kiến nghị Vụ Pháp chế Bộ về vấn đề này. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, đến nay Tổng cục vẫn chưa nhận được đầy đủ thông tin theo đề nghị.

2. Về việc cập nhật bộ TTHC vào trang thông tin điện tử của Ngành:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương, gây lãng phí, tốn kém không cần thiết. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được duy trì thường xuyên trên mạng INTERNET tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức thông qua việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Do vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị trong Ngành việc khai thác thông tin chi tiết kèm theo từng TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, như sau:

* Bước 1: vào trang http://csdl.thutuchanhchinh.vn;

* Bước 2: nhập tên TTHC hoặc từ khóa liên quan đến TTHC hoặc số hồ sơ TTHC vào cửa sổ “Tìm kiếm” tại mục TTHC.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và các văn bản quy định về TTHC hoặc văn bản có liên quan về TTHC có giá trị thi hành và được bảo đảm thi hành (Điều 25 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP).

Trong quá trình khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nếu có bất cập, đơn vị có thể phản ánh để Tổng cục báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Vụ PC và VP Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5816/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5816/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2011
Ngày hiệu lực18/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5816/TCHQ-PC cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5816/TCHQ-PC cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5816/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành18/11/2011
        Ngày hiệu lực18/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5816/TCHQ-PC cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5816/TCHQ-PC cập nhật Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

           • 18/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực