Công văn 5817/TCHQ-TXNK

Công văn 5817/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5817/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5817/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.
(Đ/c: Khu KT Vũng Áng, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 1911247/CV-FHS ngày 5/11/2019 của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu đối với 03 tàu tạm nhập - tái xuất đã xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 5/6/2018) của Bộ Tài chính quy định các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam thuộc trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh hàng hóa nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất nhưng sau đó không tái xuất hàng hóa ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan nên chưa đáp ứng điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC) (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (BTC) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5817/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5817/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2020
Ngày hiệu lực03/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(20/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5817/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5817/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5817/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5817/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành03/09/2020
        Ngày hiệu lực03/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (20/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5817/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5817/TCHQ-TXNK 2020 hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu

              • 03/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực