Công văn 5820/BNN-KHCN

Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ nuôi cá Tra thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5820/BNN-KHCN
V/v điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ nuôi cá Tra thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Căn cứ công văn số 336/VTS II ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc xin điều chỉnh nội dung nghiên cứu và kinh phí đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn đảm bảo an toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường” Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì về một số thay đổi trong nội dung nghiên cứu của đề tài:

- Thêm nội dung “Nghiên cứu quỹ chất thải dinh dưỡng (Nitơ, Phosphorus, carbon) và quỹ nước trong ao nuôi cá tra thương phẩm” vào nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Thêm nội dung “Nghiên cứu chất lượng và số lượng phân thải cá tra trong bể nuôi pilot quy mô thực nghiệm trong suốt chu kỳ nuôi” vào nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Dừng nội dung “Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi” tại nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Dừng thí nghiệm xác định mật độ cá rô nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan. Điều  chỉnh 03 khoảng tỷ lệ C/N.

2. Không đồng ý với đề xuất của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì về việc xin dừng nội dung nghiên cứu, đánh giá về công nghệ xử lý chất thải dạng lỏng ở tầng nước sâu (tại nội dung nghiên cứu 2 của đề tài) với các lý do sau:

- Công nghệ xử lý chất thải lỏng ở tầng nước sâu cần thiết đối với các ao, đầm hiện tại đang nuôi cá tra nhưng có đáy sâu.

- Công nghệ này cần thiết cho những ao, đầm hiện đang nuôi cá tra có diện tích lớn, khó khăn trong việc sử dụng hệ thống tuần hoàn.

3. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì có trách nhiệm điều chỉnh nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện của đề tài, đảm bảo các sản phẩm tạo ra của đề tài theo đúng thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn đảm bảo an toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường”

(Ban hành kèm theo công văn số 5820/BNN-KHCN ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung thực hiện

Dự toán đã duyệt

Kinh phí thay đổi

Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng

Giảm

1

Khoản 1. Công lao động

 

 

 

 

 

1.1

Công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi

155,3

 

155,3

0

 

1.2

Điều chỉnh tỷ lệ C/N

82,5

 

47,1

35.4

 

1.3

Xác định mật độ cá rô phi nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan

28,3

 

28,3

0

 

2

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

 

2.1

Công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi

7

 

7

0

 

2.2

Xác định mật độ cá rô phi nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan

3,7

 

3,7

0

 

3

Bổ sung 02 nội dung

 

 

 

 

 

 

i) Nghiên cứu quỹ chất thải dinh dưỡng (Nitơ, Phosphorus, carbon) và quỹ nước trong ao nuôi cá tra thương phẩm.

ii) Nghiên cứu chất lượng và số lượng phân thải cá tra trong bể nuôi pilot quy mô thực nghiệm trong suốt chu kỳ nuôi

0

241,4

 

241.4

 

 

Tổng cộng

276,8

 

241,4

276,8

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5820/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5820/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5820/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5820/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ

              • 21/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực