Công văn 5821/TCT-DNL

Công văn 5821/TCT-DNL năm 2017 về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5821/TCT-DNL 2017 hóa đơn chứng từ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5821/TCT- DNL
V/v hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu.
(Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P3, Q5, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4026/CV-KTC 17 ngày 02/10/2017 của Ngân hàng TMCP Á Châu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc xuất hóa đơn ghi sai sót thông tin người bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . , tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số . . . , ký hiệu . . . Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)".

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/201 5/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

"a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 1 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 1 1 9/20 1 4/TT-BTC) như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư s39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính."

Theo nội dung công văn s2339/TCT-DNL ngày 30/05/2017 của Tổng cục Thuế, từ ngày 01/06/2016 trở đi toàn bộ hóa đơn đầu ra của Ngân hàng TMCP Á châu được thống nhất ghi theo thông tin của Hội sở chính (mã số thuế, địa chỉ, con dấu . . .). Thực tế khi triển khai, Ngân hàng TMCP Á Châu đã xuất hóa đơn cho khách hàng ghi thông tin của Chi nhánh, thông tin của Hội sở chính nhưng đóng dấu chi nhánh. Tuy nhiên các sai sót trên không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đồng ý: Trường hợp, các hóa đơn Ngân hàng TMCP Á Châu đã xuất cho khách hàng có các sai sót về thông tin của Ngân hàng TMCP Á Châu nhưng không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì khách hàng được khai, khấu trừ, nộp thuế GTGT theo quy định. Ngân hàng TMCP Á Châu và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Á Châu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Cục Thuế tp Hồ Chí Minh;
- V
ụ CS, KK, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PH
Ó TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5821/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5821/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5821/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5821/TCT-DNL 2017 hóa đơn chứng từ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5821/TCT-DNL 2017 hóa đơn chứng từ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5821/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5821/TCT-DNL 2017 hóa đơn chứng từ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5821/TCT-DNL 2017 hóa đơn chứng từ

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực