Công văn 5831/BGDĐT-GDDT

Công văn 5831/BGDĐT-GDDT năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5831/BGDĐT-GDĐT 2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I giáo dục dân tộc


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5831/BGDĐT-GDDT
V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường dự bị đại học dân tộc;
- Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh,
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80.

Thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 trong toàn quốc; Công văn số 3767/BGDĐT-GDDT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc.

Các đơn vị căn cứ Công văn số 3767/BGDĐT-GDDT ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 31/01/2018 theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội; email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- - Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Trần Ngọc Sơn

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC
(Kèm theo Công văn số:5831/BGDĐT-GDDT ngày 08 /12/2017 của Bộ GDĐT)

Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Công tác giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

II. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

1. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học vùng dân tộc dân tộc thiểu số, miền núi

Chú ý: Các địa phương cung cấp số lượng trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đang học trong các cấp học của đơn vị theo biểu số 1 đính kèm (biểu thống kê số lượng trẻ em và học sinh người DTTS trong các cấp học từ mầm non đến THPT của toàn tỉnh, trong đó đã bao gồm số lượng học sinh DTTS của các trường PTDTNT và PTDTBT); đánh giá tình hình và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS của đại phương).

2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các trường chuyên biệt

2.1. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú

- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

2.2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú

- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

2.3. Đối với trường dự bị đại học

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số

3. 1. Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

3. 2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số

III. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí

1. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí:

- Ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học.

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc

V. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

2. Những tồn tại và nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm

VI. Những đề xuất, kiến nghị

Phần II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

I. Các nhiệm vụ trọng tâm

II. Các biện pháp, giải pháp chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5831/BGDĐT-GDDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5831/BGDĐT-GDDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5831/BGDĐT-GDDT

Lược đồ Công văn 5831/BGDĐT-GDĐT 2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I giáo dục dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5831/BGDĐT-GDĐT 2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I giáo dục dân tộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5831/BGDĐT-GDDT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Ngọc Sơn
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5831/BGDĐT-GDĐT 2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I giáo dục dân tộc

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5831/BGDĐT-GDĐT 2017 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I giáo dục dân tộc

         • 08/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực