Công văn 5832/TCHQ-TXNK

Công văn 5832/TCHQ-TXNK năm 2016 về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5832/TCHQ-TXNK chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2016


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5832/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aaron Việt Nam.
(Tầng 24, Khối B tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, HN)

Trả lời công văn số 02/TCHQ/2016 ngày 30/5/2016 của Công ty TNHH Aaron Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu của nhà thầu cho công trình của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 16, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì “Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế”.

Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam là DNCX nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho Công ty thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

2. Đăng ký Danh mục hàng hóa

Công ty TNHH Hansol Electronics có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa kèm Danh mục hàng hóa ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại. Việc đăng ký danh mục hàng hóa thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do Công ty đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

3. Thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNXX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi qun DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTC.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Nơi mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào DNCX và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến DNCX; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hansol Electronics.

Việc báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX được thực hiện sau khi bàn giao công trình cho DNCX theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Aaron được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK -
Liên (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5832/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5832/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5832/TCHQ-TXNK chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5832/TCHQ-TXNK chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5832/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5832/TCHQ-TXNK chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5832/TCHQ-TXNK chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2016

            • 23/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực