Công văn 5835/BHXH-DVT

Công văn 5835/BHXH-DVT năm 2017 về tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5835/BHXH-DVT 2017 tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5835/BHXH-DVT
V/v tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 4795/BHXH-DVT gửi Bộ Y tế về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, để có cơ sở thực hiện thống nhất trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tạm thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện, cụ thể như sau:

1. Trong quá trình tham gia xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) mua thuốc tại các cơ sở y tế:

- Đề nghị các cơ sở y tế ưu tiên xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung (kể cả danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương), đồng thời sử dụng tối thiểu 80% số lượng trong kế hoạch đối với các thuốc đã đề nghị mua sắm tập trung.

- Trường hợp có nhu cầu sử dụng các thuốc cùng hoạt chất, đường dùng nhưng có hàm lượng khác hoặc dạng bào chế khác, yêu cầu khi xây dựng giá kế hoạch tham khảo giá trúng thầu của các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung quy về cùng hàm lượng để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch cho phù hợp.

2. Đối với các thuốc đã trúng thầu với giá cao bất hợp lý so với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung đã có kết quả LCNT:

Chủ động kiểm soát việc lựa chọn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, trường hợp lựa chọn sử dụng các thuốc cùng hoạt chất, đường dùng nhưng có hàm lượng khác hoặc dạng bào chế khác có giá cao bất hợp lý so với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung đã có kết quả LCNT thì thông báo và đề nghị cơ sở y tế yêu cầu nhà thầu thương thảo giảm giá, đồng thời được coi là nguyên nhân chủ quan không thanh toán chi phí vượt trần, vượt quỹ (nếu có).

Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Dược và Vật tư y tế) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, KTNB.
- Lưu VT, DVT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5835/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5835/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5835/BHXH-DVT

Lược đồ Công văn 5835/BHXH-DVT 2017 tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5835/BHXH-DVT 2017 tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5835/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5835/BHXH-DVT 2017 tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5835/BHXH-DVT 2017 tổ chức đấu thầu đối với hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

             • 27/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực