Công văn 5835/VPCP-NN

Công văn số 5835/VPCP-NN về việc sử dụng đất tại số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5835/VPCP-NN sử dụng đất số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 5835/VPCP-NN
V/v sử dụng đất tại số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4814/UBND-CNN ngày 31 tháng 7 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 11595/BTC-QLCS ngày 29 tháng 8 năm 2007), Quốc phòng (công văn số 4975/BQP-TM ngày 13 tháng 9 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3489/BTNMT-ĐĐ ngày 12 tháng 9 năm 2007) về việc sử dụng đất tại số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi nhà, đất tại số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 của Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh để giao cho Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga thực hiện dự án đầu tư khu nghiên cứu chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật Chi nhánh phía Nam Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Quốc phòng căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga;
- Công ty Lương thực tp Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: CN, NC, V.II, Website CP;
- Lưu: VT, NN(3) 19

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5835/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5835/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5835/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5835/VPCP-NN sử dụng đất số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5835/VPCP-NN sử dụng đất số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5835/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành12/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5835/VPCP-NN sử dụng đất số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5835/VPCP-NN sử dụng đất số 1 đường 3/2, phường 11, quận 10 Hồ Chí Minh

             • 12/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực