Công văn 584/TCT-TS

Công văn số 584/TCT-TS của Tổng cục Thuế về Chính sách thu tiền sử dụng đất

Nội dung toàn văn Công văn 584/TCT-TS Chính sách thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 14/CCT-CV ngày 11/01/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị hỏi về vướng mắc trong khi thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1,2 mục I, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: Nguyên tắc miễn giảm tiền SDĐ: "Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trưuòng hợp được nhà nước giao đất để làm nhà ở…

Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm…"

Theo quy định trên, trường hợp Ông A thuộc đối tượng chính sách được xét, giảm tiền SDĐ nhưng do gia đình Ông không thuộc đối tượng phải nộp tiền SDĐ đối với diện tích đất được hợp thức hóa xét cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ trước đây vì đất ở được xác định sử dụng trước ngày 18/12/1980. Nay nếu Ông A được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm đất mới để làm nhà ở, diện tích đất này đứng tên Ông A thì theo quy định trên, nếu Ông A chưa được xét giảm tiền SDĐ lần nào thì Ông A thuộc đối tượng được giảm tiền SDĐ trên diện tích đất mới được giao để làm nhà ở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 584/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu584/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2007
Ngày hiệu lực31/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 584/TCT-TS Chính sách thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 584/TCT-TS Chính sách thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu584/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành31/01/2007
        Ngày hiệu lực31/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 584/TCT-TS Chính sách thu tiền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 584/TCT-TS Chính sách thu tiền sử dụng đất

             • 31/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực