Công văn 584/UBDT-CSDT

Công văn 584/UBDT-CSDT năm 2017 điều chỉnh tên thôn tại Quyết định 582/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 584/UBDT-CSDT 2017 điều chỉnh tên thôn Quyết định 582/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/UBDT-CSDT
V/v điều chỉnh tên thôn tại Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Phúc đáp Văn bản số 136/BDT-KH ngày 06/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị điều chỉnh tên thôn, thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị phê duyệt kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thôn Cái Căn 2, xã Hộ Đáp, huyện Lc Ngạn là thôn đặc biệt khó khăn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trường hợp có sự thay đổi giữa thôn Cái Căn 2 và thôn Khuôn Trắng, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Ủy ban Dân tộc để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về đề nghị điều chnh tên thôn Khuôn thành tên Khuôm, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hp, kiểm tra và thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ b/c);
- TT, PCN Đinh Quế Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 584/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu584/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 584/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 584/UBDT-CSDT 2017 điều chỉnh tên thôn Quyết định 582/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 584/UBDT-CSDT 2017 điều chỉnh tên thôn Quyết định 582/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu584/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 584/UBDT-CSDT 2017 điều chỉnh tên thôn Quyết định 582/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 584/UBDT-CSDT 2017 điều chỉnh tên thôn Quyết định 582/QĐ-TTg

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực