Công văn 5842/BNN-KHCN

Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông Cơ giới hóa trong sản xuất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5842/BNN-KHCN
V/v Điều chỉnh dự án khuyến nông “Cơ giới hóa trong sản xuất mía”

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Phúc đáp công văn số 841/KN-CGTBKT ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện mô hình của dự án “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” từ tỉnh Gia Lai về huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Mục C, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định: “Mô hình trình diễn máy móc, thiết bị được thực hiện tối đa 3 mô hình/năm tại mỗi tỉnh”. Theo Quyết định 1537/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Thuyết minh dự án khuyến nông 2011 - 2013 “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt xây dựng 3 mô hình. Vì vậy Trung tâm khuyến nông Quốc gia đề nghị tăng thêm 01 mô hình cho tỉnh Hòa Bình là không phù hợp với quy định tại Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Mặt khác tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định thời gian nghiệm thu hàng năm các dự án khuyến nông phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 nên việc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án khuyến nông vào thời điểm này là không phù hợp.

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hoàn trả nhà nước kinh phí của mô hình không triển khai thực hiện trong năm 2011 theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Cục CBTMNLTS&NM (để p/h);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5842/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5842/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông Cơ giới hóa trong sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông Cơ giới hóa trong sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5842/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Văn Bầm
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông Cơ giới hóa trong sản xuất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông Cơ giới hóa trong sản xuất

             • 21/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực