Công văn 5843/VPCP-KGVX

Công văn 5843/VPCP-KGVX năm 2018 về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5843/VPCP-KGVX 2018 tích hợp chính sách đối với cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5843/VPCP-KGVX
V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác vùng đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 2544/BC-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2018) về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện nghèo, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút tri thức trẻ về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tích hp chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện nghèo, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút tri thức trẻ về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào văn bản tích hợp 03 chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TCCV, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Ib.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5843/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5843/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2018
Ngày hiệu lực20/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5843/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 5843/VPCP-KGVX 2018 tích hợp chính sách đối với cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5843/VPCP-KGVX 2018 tích hợp chính sách đối với cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5843/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành20/06/2018
        Ngày hiệu lực20/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5843/VPCP-KGVX 2018 tích hợp chính sách đối với cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5843/VPCP-KGVX 2018 tích hợp chính sách đối với cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn

           • 20/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực