Công văn 5845/BTC-TCHQ

Công văn 5845/BTC-TCHQ năm 2019 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5845/BTC-TCHQ 2019 xử lý thuế với phế liệu phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5845/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về vướng mắc trong việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm được tạo ra từ quá trình sn xuất hàng hóa xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK) khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (BVMT) (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành, kèm Thông tư này.

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thống nhất về thuế đối với phế liệu, phế phẩm được tạo ra từ quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa như sau:

1. Giai đoạn từ 01/9/2016 (ngy Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 hiệu lực) đến trước ngày 05/6/2018 (ngày Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực)

Đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) với cơ quan thuế thì không phải kê khai, điều chỉnh lại với cơ quan hải quan.

Khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình bản kê khai phế liệu, phế phẩm, chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế cho cơ quan hải quan để thực hiện thanh khoản.

Trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai và nộp đủ các loại thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) với cơ quan thuế trong giai đoạn này thì phải kê khai bổ sung và nộp thuế cho cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Giai đoạn kể từ ngày 05/6/2018 (thời điểm Thông tư 39/2018/TT-BTC chiệu lực) trở đi thực hiện theo quy định tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Ti chnh.

Cơ quan hải quan, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- TT. Bộ Tài chính Vũ ThMai (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ NSNN (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ (110).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5845/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5845/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5845/BTC-TCHQ 2019 xử lý thuế với phế liệu phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5845/BTC-TCHQ 2019 xử lý thuế với phế liệu phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5845/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5845/BTC-TCHQ 2019 xử lý thuế với phế liệu phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5845/BTC-TCHQ 2019 xử lý thuế với phế liệu phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu

           • 22/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực