Công văn 5845/TCT-DNL

Công văn 5845/TCT-DNL năm 2017 về kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5845/TCT-DNL 2017 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5845/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty điện lực Miền Trung.
(78A Du Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 9216/EVNCPC-TCKT+QHQT ngày 31/10/2017 của Tổng công ty điện lực Miền Trung nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

"2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài Nhà thầu phụ nước ngoài."

Khoản 6.a Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

"Trường hợp các bên Liên danh thành lập ra ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành Liên danh hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) ký hợp đồng số 01/EPC-LS/CPC-PRY-TD ngày 28/2/2014 với Liên danh Prysmian Powerlink S.r.l và Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương (Liên danh), Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương chịu trách nhiệm hạch toán chung toàn bộ doanh thu phát sinh của hợp đồng nhà thầu và chia lợi nhuận cho các bên trong Liên danh thì Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu.

Tổng Cục Thuế trả lời để Tổng công ty điện lực Miền Trung được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5845/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5845/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5845/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5845/TCT-DNL 2017 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5845/TCT-DNL 2017 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5845/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5845/TCT-DNL 2017 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5845/TCT-DNL 2017 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực