Công văn 5846/BTC-KBNN

Công văn 5846/BTC-KBNN năm 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5846/BTC-KBNN 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5846/BTC-KBNN
V/v tạm ứng vốn KBNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/01/2014, Kiểm toán Nhà nước có công văn số 92/KTNN-TH về việc gửi Báo cáo kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010 - 2012 và kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2012 của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, trong năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phân bố vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước cho 02 dự án, công trình không có trong danh mục được Bộ Tài chính phê duyệt với số tiền 5.727 triệu đồng (Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 23/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; công văn số 9982/BTC-KBNN ngày 25/7/2012 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 31/8/2012, Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 và Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn).

Vì vậy, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bố trí nguồn và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước theo đúng danh mục dự án đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại công văn số 9982/BTC-KBNN ngày 25/7/2012 của Bộ Tài chính, thời hạn sau 01 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính ký công văn này. Sau thời hạn nêu trên nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chưa thực hiện, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện trích tồn quỹ ngân sách tỉnh để thu hồi tạm ứng theo quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính đối với số tiền 5.727 triệu đồng tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ không đúng phê duyệt của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC Lạng Sơn;
- KBNN Lạng Sơn;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, KBNN. 9b

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5846/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5846/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5846/BTC-KBNN 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5846/BTC-KBNN 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5846/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5846/BTC-KBNN 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5846/BTC-KBNN 2014 tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

           • 07/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực