Công văn 5846/BTNMT-KH

Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5846/BTNMT-KH
V/v bsung kinh phí thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2016 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường bổ sung năm 2016 để quý Cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện (nội dung tại Phụ lục kèm theo).

Chế độ và nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và các quy định hiện hành liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
y ban KH, CN&MT của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân;
- Tng cục Môi trường;
- Tng cục Biển và Hải đo Việt Nam
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

NỘI DUNG HTRỢ TỪ NGUN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG BSUNG NĂM 2016 CỦA TỈNH QUẢNG TR

(Kèm theo Công văn số 5846/BTNMT-KH ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: triệu đng

TT

Nội dung

Kinh phí

1

Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đột xuất giải quyết sự cố môi trường nghiêm trọng tại miền Trung

4.614

Đnghị Quý Cơ quan gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2017 để tổng hợp, theo dõi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5846/BTNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5846/BTNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5846/BTNMT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực13/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung 2016

             • 13/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực