Công văn 5849/TCHQ-GSQL

Công văn 5849/TCHQ-GSQL về thủ tục đối với hàng hóa tạm xuất – tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5849/TCHQ-GSQL thủ tục hàng hóa tạm xuất – tái nhập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5849/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục đối với hàng hóa tạm xuất – tái nhập

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3047/HQHCM-GSQL ngày 31/10/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp phát sinh vướng mắc cụ thể, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo (gửi kèm hồ sơ) để Tổng cục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5849/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5849/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5849/TCHQ-GSQL thủ tục hàng hóa tạm xuất – tái nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5849/TCHQ-GSQL thủ tục hàng hóa tạm xuất – tái nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5849/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5849/TCHQ-GSQL thủ tục hàng hóa tạm xuất – tái nhập

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5849/TCHQ-GSQL thủ tục hàng hóa tạm xuất – tái nhập

             • 22/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực