Công văn 585/TTg-KTN

Công văn số 585/TTg-KTN về kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 585/TTg-KTN kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 585/TTg-KTN
V/v kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8198/BGTVT-VT ngày 19 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 688/BTC-TCDN ngày 17 tháng 01 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9609//BKH-KCGT&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2007) và Cục Hàng hải Việt Nam (văn bản số 581/CHHVN-QLKTKCHT ngày 11 tháng 4 năm 2008) về kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý kết thúc giai đoạn thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu tàu số 5, 6, 7 cảng Cái Lân theo Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ tình hình cụ thể của các bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, quyết định việc cho thuê khai thác theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 585/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu585/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực22/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 585/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 585/TTg-KTN kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 585/TTg-KTN kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu585/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành22/04/2008
        Ngày hiệu lực22/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 585/TTg-KTN kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 585/TTg-KTN kết quả thực hiện thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân

            • 22/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực