Công văn 585/UBDT-CSDT

Công văn 585/UBDT-CSDT năm 2017 tham gia ý kiến chính sách đối với các xã bãi ngang được công nhận là phường, đô thị đạt chuẩn nông thôn mới do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 585/UBDT-CSDT 2017 ý kiến về xã bãi ngang công nhận đô thị chuẩn nông thôn mới


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/UBDT-CSDT
V/v tham gia ý kiến chính sách đối với các xã bãi ngang được công nhận là phường, đô thị đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp Văn bản số 3102/BNV-TL ngày 12/6/2017 của Bộ Nội vụ về chính sách đối với xã bãi ngang được công nhận là phường, đô thị đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chế độ, chính sách đối với các xã bãi ngang được cấp thẩm quyền công nhận là phường, đô thị đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương rà soát các trường hợp tương tự như tỉnh Thanh Hóa đ hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách thống nhất trên địa bàn cả nước.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu và hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Bộ: TC, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế (để PH);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 585/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu585/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 585/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 585/UBDT-CSDT 2017 ý kiến về xã bãi ngang công nhận đô thị chuẩn nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 585/UBDT-CSDT 2017 ý kiến về xã bãi ngang công nhận đô thị chuẩn nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu585/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 585/UBDT-CSDT 2017 ý kiến về xã bãi ngang công nhận đô thị chuẩn nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 585/UBDT-CSDT 2017 ý kiến về xã bãi ngang công nhận đô thị chuẩn nông thôn mới

              • 27/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực