Công văn 585/UBDT-CSDT

Công văn 585/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 585/UBDT-CSDT 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/UBDT-CSDT
V/v địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Phúc đáp Công văn số 842/SGDĐT-TCCB ngày 17/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc xem xét chế độ ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào CĐ, ĐH năm 2019, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

Hai xã Bình Trị và Kiên Bình thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang không có tên trong danh sách theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, do đó không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Về thực hiện chính sách ưu tiên:

Đối với đề nghị của địa phương về việc hưởng chính sách ưu tiên trong xét tuyển sinh Cao đẳng, Đại học và thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang căn cứ, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cổng TTĐT của
UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân

 

Thuộc tính Công văn 585/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu585/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước

Download Công văn 585/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 585/UBDT-CSDT 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 585/UBDT-CSDT 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu585/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBế Thị Hồng Vân
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 585/UBDT-CSDT 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 585/UBDT-CSDT 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

             • 06/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực