Công văn 5855/BNN-KHCN

Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5855/BNN-KHCN
V/v: bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KHCN và TBKH trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Phiếu báo số 1638/PB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ Thông báo việc bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin bổ sung:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020;

- Bản phô tô góp ý của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo.

Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét trình Thủ tướng phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5855/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5855/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực29/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5855/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Văn Bầm
        Ngày ban hành29/11/2012
        Ngày hiệu lực29/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5855/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng

              • 29/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực