Công văn 5858/TCT-CS

Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 về bán tài sản đảm bảo tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 bán tài sản đảm bảo tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5858/TCT-CS
V/v bán tài sản đảm bảo tiền vay.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam
(Tầng 9, tòa nhà Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9727/CT-TT&HT ngày 06/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 45/2014/CV-KEXIMVLC ngày 03/09/2014 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam hỏi về chính sách thuế và thứ tự thanh toán khi cơ quan thi hành án thực hiện phát mãi tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế.

a) Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tại khoản 1 và khoản 3, Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án:

“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án”.

Căn cứ quy định trên, khi bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản để bảo đảm thi hành án thì được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được đảm bảo trước khi thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng thì không phải nộp thuế TNDN.

2. Về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo tiền vay.

Thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội và quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC, KK, QLN (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5858/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5858/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 bán tài sản đảm bảo tiền vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 bán tài sản đảm bảo tiền vay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5858/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/12/2014
        Ngày hiệu lực26/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 bán tài sản đảm bảo tiền vay

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 bán tài sản đảm bảo tiền vay

            • 26/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực