Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN 2019 hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án


BỘ KẾ HOCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5859/BKHĐT-ĐTNN
v/v kiến nghị của Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam
(Đ/c: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Văn phòng Chính phủ có công văn số 6416/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 về kiến nghị của Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đề nghị hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư. Trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án mà nhà đầu tư muốn gia hạn thời hạn hoạt động thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn quy trình, thủ tục chi tiết.

Thông báo để Quý Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Phòng TM&CNVN;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5859/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2019
Ngày hiệu lực21/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN

Lược đồ Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN 2019 hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN 2019 hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5859/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành21/08/2019
        Ngày hiệu lực21/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN 2019 hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN 2019 hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án

             • 21/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực