Công văn 586/KCB-NV

Nội dung toàn văn Công văn 586/KCB-NV 2022 công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/KCB-NV
V/v Tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế ngành

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, để đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Đôn đốc các cơ sở tiêm chủng nghiêm túc thực hiện các quy định về khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em và các hướng dẫn chuyên môn về xử trí sự cố sau tiêm chủng của Bộ Y tế.

2. Bố trí đội thường trực cấp cứu, chuẩn bị đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu, dự phòng giường cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng, xử trí kịp thời và chuyển tuyến điều trị các trường hợp phản ứng sau tiêm.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục YTDP, Viện VSDTTƯ;
- Lưu: VT, KCB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vương Ánh Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 586/KCB-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu586/KCB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 586/KCB-NV

Lược đồ Công văn 586/KCB-NV 2022 công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 586/KCB-NV 2022 công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu586/KCB-NV
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Vương Ánh Dương
        Ngày ban hành20/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 586/KCB-NV 2022 công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em

              Lịch sử hiệu lực Công văn 586/KCB-NV 2022 công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em

              • 20/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực