Công văn 5865/BKHĐT-PC

Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5865/BKHĐT-PC 2019 tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5865/BKHĐT-PC
V/v tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bến Thành
Số 2 - 4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Ch Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6410/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bến Thành (Công ty) về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông thì được coi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư, tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp: có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thtục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty để biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP
; VCCI (để đăng tải);
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5865/BKHĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5865/BKHĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2019
Ngày hiệu lực21/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5865/BKHĐT-PC

Lược đồ Công văn 5865/BKHĐT-PC 2019 tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5865/BKHĐT-PC 2019 tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5865/BKHĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành21/08/2019
        Ngày hiệu lực21/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5865/BKHĐT-PC 2019 tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5865/BKHĐT-PC 2019 tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

             • 21/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực