Công văn 587/QLCL-KN

Công văn 587/QLCL-KN năm 2014 về lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 587/QLCL-KN lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích cục nông lâm thủy sản 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 587/QLCL-KN
V/v lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6

Sau khi xem xét đề xuất của các đơn vị lộ trình chuyển đổi sử dụng kỹ thuật sắc ký thay thế Elisa theo thông báo kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp hệ thống ngày 30/11/2013, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

1. Trong năm 2014, căn cứ nguồn lực (trang thiết bị, nhân sự) hiện có, thực hiện:

- Chuyển đổi tối đa các chỉ tiêu có lượng mẫu lớn (CAP, AOZ, AMOZ, MG/LMG) sang phân tích trên thiết bị sắc ký, trong đó ưu tiên các chỉ tiêu thuộc mẫu bắt buộc kiểm tra theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2014 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

- Chuyển đổi hoàn toàn các chỉ tiêu hóa chất/kháng sinh còn lại, lượng mẫu không lớn (như Quinolon, Histamin, Trifluralin, Salbutamol, Clenbuterol, Melamin, DES, SEM, AHD, ...) sang phân tích trên thiết bị sắc ký.

2. Nhằm tiến tới chuyển đổi hoàn toàn sang phân tích trên thiết bị sắc ký, đề nghị các đơn vị dự kiến lộ trình thực hiện theo các nội dung nêu tại bảng dưới đây:

Chỉ tiêu

Lộ trình

CAP
(% mẫu)

AOZ
(% mẫu)

AMOZ
(% mẫu)

MG/LMG
(% mẫu)

Điều kiện cần có

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

100%

100%

100%

100%

 

Ghi chú: Cột “điều kiện cần có”: nêu cụ thể các điều kiện cần bổ sung, nâng cấp bao gồm cả thiết bị chính, thiết bị phụ trợ, nhân sự, đào tạo....

3. Văn bản báo cáo của TTV cần gửi về Cục trước ngày 20/4/2014.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT B. Anh (để biết);
- Lưu: VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 587/QLCL-KN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu587/QLCL-KN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 587/QLCL-KN lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích cục nông lâm thủy sản 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 587/QLCL-KN lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích cục nông lâm thủy sản 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu587/QLCL-KN
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 587/QLCL-KN lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích cục nông lâm thủy sản 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 587/QLCL-KN lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích cục nông lâm thủy sản 2014

             • 10/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực