Công văn 587/TCT-KK

Công văn 587/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 587/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh,
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 05/12/KTO/DM ngày 15/9/2012 của Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh (mã số thuế 0305255531) về việc vướng mắc thanh toán qua ngân hàng đối với uỷ thác xuất khẩu. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điểm 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo thoả thuận giữa Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh và Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành Bảy Mập, trường hợp từ tháng 9/2011 đến tháng 10/2011 Công ty Đức Minh ký hợp đồng uỷ thác xuất khẩu với Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành Bảy Mập, nếu trong hợp đồng ký với nước ngoài của bên nhận uỷ thác (Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành Bảy Mập) cũng quy định việc thanh toán trực tiếp tiền hàng từ tài khoản của bên nhập khẩu vào tài khoản Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh; giữa Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh và Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành Bảy Mập có biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định tại Điểm 1.3.c.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên, Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, số liệu kê khai thì chứng từ thanh toán trực tiếp tiền hàng vào tài khoản Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh nêu trên được coi là thanh toán qua ngân hàng để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế, có xác nhận hàng thực xuất, có bảng kê đối chiếu công nợ giữa Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh và Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành Bảy Mập đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm 1.3.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, Điểm 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì đề nghị Cục thuế giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đúng với thực tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH nông sản và công nghệ thực phẩm Đức Minh được biết, liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/c);
- Các Vụ: PC, CST-BTC;
- Tổng cục Hải Quan;
- Các Vụ (TCT): PC-CS;
- Lưu VT; KK (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 587/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu587/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2013
Ngày hiệu lực21/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 587/TCT-KK

Lược đồ Công văn 587/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 587/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu587/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành21/02/2013
        Ngày hiệu lực21/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 587/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 587/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 21/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực