Công văn 5870/BTM-KV4

Công văn số 5870/BTM-KV4 của Bộ Thương mại về việc bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 5870/BTM-KV4 bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc Việt Nam


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 5870/BTM-KV4
V/v: Bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể

Thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 12/4/2006, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 2246/TM-PC thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo Hiệp định Thương mại ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sri Lanka, hai bên đã thỏa thuận dành cho nhau quy chế đối xử tối huệ quốc. Vì vậy, Bộ Thương mại xin bổ sung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được ban hành kèm theo văn bản số 2246/TM-PC ngày 12/4/2006 của Bộ Thương mại nêu trên.

Bộ Thương mại xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- BTM: Các Vụ I, II, III, XNK, Đa biên, Pháp chế, TMĐT;
- Lưu: VT, KV4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5870/BTM-KV4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5870/BTM-KV4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2006
Ngày hiệu lực20/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5870/BTM-KV4 bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5870/BTM-KV4 bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5870/BTM-KV4
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýĐỗ Như Đính
        Ngày ban hành20/09/2006
        Ngày hiệu lực20/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5870/BTM-KV4 bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5870/BTM-KV4 bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc Việt Nam

           • 20/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực