Công văn 5872/TCHQ-TXNK

Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5872/TCHQ-TXNK 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5872/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart;
(Lô CN1-06B-1&2 Khu CN-CNC 1, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 079/2020/VSM-CV ngày 31/7/2020 của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất;

Căn cứ điểm 16, 55 Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, thì huyện đảo Cát Hải, Khu công nghệ cao thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, thì cơ quan hải quan có trách nhiệm thu hồi, thông báo cho chủ dự án điều chỉnh Danh mục miễn thuế dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động đối với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động;

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 11/12/2015 của Chính phủ, thì trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8076882516 ngày 11/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp cho “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại và sản phẩm điện tử gia dụng Vinsmart” tại Hải Phòng (sau đây gọi tắt là dự án tại Hải Phòng), Quyết định chủ trương đầu tư số 205/QĐ-CNCHL ngày 20/11/2018, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 110/QĐ-CNCHL ngày 15/11/2019 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp cho dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh” (sau đây gọi tắt là dự án tại Hòa Lạc) và Thông báo chấm dứt hoạt động số 2507/TB-BQL ngày 31/7/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với dự án tại Hải Phòng.

Trên cơ sở Danh mục miễn thuế số 750000318020 ngày 08/11/2018 do Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp nhận, Danh mục miễn thuế số 750000373060 ngày 06/12/2019 do Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận, giao Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì thực hiện kiểm tra: Hồ sơ nhập khẩu, sổ sách kế toán, phiếu xuất kho, nhập kho, tài sản, máy móc, thiết bị di chuyển từ dự án tại Hải Phòng lên dự án tại Hòa Lạc, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế của dự án tại Hải Phòng và dự án tại Hòa Lạc, trong đó, Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp cung cấp thông tin và kết quả kiểm tra đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế số 750000318020 và xử lý như sau:

1. Trường hợp xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trước ngày 16/7/2019 đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp thành thành phẩm cho dự án tại Hải Phòng thì được miễn thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Cục Hải quan TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm về việc miễn thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư này.

2. Trường hợp xác định lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trước ngày 16/7/2019 (ngày Công ty đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án) chưa đưa vào sản xuất, lắp ráp cho dự án tại Hải Phòng nhưng đã được đưa vào sản xuất cho dự án tại Hòa Lạc thì xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nêu tại điểm này theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ ngày 16/7/2019 đến ngày 06/12/2019 (ngày Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận Danh mục miễn thuế số 750000373060 cho dự án tại Hòa Lạc) được đưa vào sản xuất lắp ráp cho dự án tại Hòa Lạc, phù hợp với Danh mục miễn thuế số 750000373060 do Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận, đồng thời xác định máy móc, thiết bị, tài sản của dự án tại Hải Phòng được di chuyển toàn bộ lên dự án tại Hòa Lạc để tiếp tục sản xuất, lắp ráp thì xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nêu trên theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và trừ vào Danh mục miễn thuế số 750000373060 đã thông báo tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Các trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư không đáp ứng các điều kiện tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 công văn này thì thực hiện thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp và xử phạt theo quy định.

5. Công ty Cổ phần Nghiên cứu & sản xuất Vinsmart:

- Thực hiện cung cấp hồ sơ nhập khẩu, sổ sách kế toán, phiếu xuất kho, nhập kho, tình hình di chuyển tài sản, máy móc, thiết bị từ dự án tại Hải Phòng lên dự án tại Hòa Lạc, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế, các tài liệu khác có liên quan để cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo các nội dung nêu trên.

- Thực hiện thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế 750000318020 nhập khẩu trước ngày 16/7/2019, thông báo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất từ ngày 16/7/2019 đến ngày 06/12/2019.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Nghiên cứu & sản xuất Vinsmart, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5872/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5872/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2020
Ngày hiệu lực07/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5872/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5872/TCHQ-TXNK 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5872/TCHQ-TXNK 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5872/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành07/09/2020
        Ngày hiệu lực07/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5872/TCHQ-TXNK 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5872/TCHQ-TXNK 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu

              • 07/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực