Công văn 5872/UBND-TKCT

Công văn 5872/UBND-TKCT năm 2016 đính chính Quyết định 51/2016/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5872/UBND-TKCT đính chính 51/2016/QĐ-UBND qhân cấp quản lý cán bộ công viên chức 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5872/UBND-TKCT
V/v đính chính Quyết đnh số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Website Chính phủ.

 

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”.

Do sơ suất trong soạn thảo nên có sai sót tại Điều 11 và Điều 13 của Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016, nay UBND tỉnh Lâm Đồng đính chính như sau:

1. Khoản 12 Điều 11 đã ghi: Tổng hp, thẩm định, xác nhận quy hoạch CBCCVC giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện.

Đính chính thành Tổng hợp, thẩm định, xác nhận quy hoạch CBCCVC giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2. Khoản 1 Điều 13 đã ghi:Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy hoạch đã được Sở Nội vụ thẩm định, xác nhận (trừ chức vụ kế toán trưởng và các chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành dọc chức năng.

Đính chính thành Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, ban; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy hoạch đã được Ban thường vụ thành ủy, huyện ủy phê duyệt (trừ chức vụ kế toán trưởng và các chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành dọc chức năng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phùng Khắc Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5872/UBND-TKCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5872/UBND-TKCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5872/UBND-TKCT đính chính 51/2016/QĐ-UBND qhân cấp quản lý cán bộ công viên chức 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5872/UBND-TKCT đính chính 51/2016/QĐ-UBND qhân cấp quản lý cán bộ công viên chức 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5872/UBND-TKCT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhùng Khắc Đồng
       Ngày ban hành23/09/2016
       Ngày hiệu lực23/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5872/UBND-TKCT đính chính 51/2016/QĐ-UBND qhân cấp quản lý cán bộ công viên chức 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5872/UBND-TKCT đính chính 51/2016/QĐ-UBND qhân cấp quản lý cán bộ công viên chức 2016

             • 23/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực