Công văn 5874/BQP-Kte

Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5874/BQP-Kte 2019 cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa gia công cánh quạt tàu bay


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5874/BQP-Kte
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MHI AEROSPACE

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Công ty TNHH MHI AEROSPACE.

Nghiên cứu Văn bản số 4192/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MHI AEROSPACE về việc cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay. Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Khoản 8 Điều 1 Luật hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi năm 2014, sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 quy định như sau:

“Điều 21. Quy định chi tiết về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; thủ tục cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, Giấy chứng nhận loại; tiêu chun, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khin trực tiếp của người lái trên thiết bị bay đó.

Phương tiện bay siêu nhẹ bao gm các loại khí cầu và mô hình bay.

Khí cầu là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí cha trong vỏ bọc của nó, bao gồm khí cu bay có người điều khin và khí cầu bay không có người điều khiển.

Mô hình bay bao gồm các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng, kiu cách các loại máy bay, được gn động cơ, được điều khin bằng vô tuyến hoặc chương trình lập sn; các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khin, trừ các loại diều bay dân gian.”

Công ty TNHH MHI AEROSPACE sản xuất các sản phẩm dùng cho máy bay thương mại, toàn bộ sản phẩm của Công ty được xuất khẩu. Do vậy, theo quy định tại Điều 21 Luật hàng không dân dụng Việt Nam thì việc cấp phép theo đề xuất của Công ty TNHH MHI AEROSPACE thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản của Công ty TNHH MHI AEROSPACE tới Bộ Giao thông vận tải đ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không ảnh hưởng đến chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng và Chính phủ.

Trên đây là báo cáo của Bộ Quốc phòng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C23, C41, C54, C80;
- Binh đoàn 18;
-
Lưu: VT, THBĐ; M09

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thưng tưng Trn Đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5874/BQP-Kte

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5874/BQP-Kte
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5874/BQP-Kte

Lược đồ Công văn 5874/BQP-Kte 2019 cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa gia công cánh quạt tàu bay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5874/BQP-Kte 2019 cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa gia công cánh quạt tàu bay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5874/BQP-Kte
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýTrần Đơn
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vực
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5874/BQP-Kte 2019 cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa gia công cánh quạt tàu bay

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5874/BQP-Kte 2019 cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa gia công cánh quạt tàu bay

              • 05/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực