Công văn 5875/VPCP-VX

Công văn số 5875/VPCP-VX về việc tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở do văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5875/VPCP-VX tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể chế độ, chính sách cán bộ cơ sở


 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5875/VPCP-VX
V/v Tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

 Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại công văn số 2818/BNV-TL ngày 01 tháng 10 năm 2007 về việc xây dựng Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở và soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ ở xã, phường, thị trấn phù hợp với nội dung các đề án sẽ trình và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa X, trình Chính phủ xem xét trong quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương biết và thực hiện.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
Các Vụ: CCHC, KTTH, TCCB, TH;
- Lưu: VT, VX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 

 
Trần Quốc Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5875/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5875/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5875/VPCP-VX tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể chế độ, chính sách cán bộ cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5875/VPCP-VX tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể chế độ, chính sách cán bộ cơ sở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5875/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5875/VPCP-VX tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể chế độ, chính sách cán bộ cơ sở

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5875/VPCP-VX tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể chế độ, chính sách cán bộ cơ sở

             • 15/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực