Công văn 5877/UBND-QLĐTh

Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5877/UBND-QLDTh
V/v phân cấp công tác xác nhận quy hoạch.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng.
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các quận, huyện.

 

Xét nội dung Báo cáo số 438/SXD-QLKTr ngày 30/8/2006 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phân cấp công tác xác nhận quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc phân cấp công tác xác nhận quy hoạch, cụ thể như sau:

a. Sở Xây dựng thực hiện công tác xác nhận quy hoạch đối với các khu đất công trình công cộng dịch vụ, công trình tôn giáo, các khu vực di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, những công trình nhà ở riêng lẻ trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố (theo phụ lục số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố) và một số khu vực đặc biệt do UBND thành phố chỉ đạo.

b. UBND các quận, huyện thực hiện công tác xác nhận quy hoạch phục vụ cho nhu cầu tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển dịch hộ khẩu đối với các khu vực xã được phân cấp cấp Giấy phép xây dựng theo Điều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, tiến hành tổ chức các bước bàn giao công tác xác nhận quy hoạch cho UBND các quận, huyện theo nội dung nêu trên nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc lập các thủ tục liên quan đến nhà đất.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- CVP và các PVP;
- Các Phòng Công chứng số 1, 2, 3;
- Lưu: VT, ĐT

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5877/UBND-QLĐTh

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5877/UBND-QLĐTh
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2006
Ngày hiệu lực04/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5877/UBND-QLĐTh

Lược đồ Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5877/UBND-QLĐTh
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành04/10/2006
        Ngày hiệu lực04/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch

             • 04/10/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực