Công văn 5878/VPCP-KGVX

Công văn 5878/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5878/VPCP-KGVX bồi dưỡng thành viên Hội đồng người tiến hành tham gia tố tụng cạnh tranh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5878/VPCP-KGVX
V/v chế độ bồi dưỡng đối với thành viên HĐCT và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 5827/TTr-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương như sau:

1. Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định theo hướng: Không áp dụng chế độ đối với thư ký và cảnh sát bảo vệ phiên điều trần, thư ký ghi biên bản tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại; thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm chỉ hưởng chế độ bồi dưỡng hằng tháng; người phiên dịch được mời hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được Hội đồng Cạnh tranh mời tham gia phiên điều trần được thanh toán chi phí đi lại.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5878/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5878/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5878/VPCP-KGVX bồi dưỡng thành viên Hội đồng người tiến hành tham gia tố tụng cạnh tranh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5878/VPCP-KGVX bồi dưỡng thành viên Hội đồng người tiến hành tham gia tố tụng cạnh tranh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5878/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5878/VPCP-KGVX bồi dưỡng thành viên Hội đồng người tiến hành tham gia tố tụng cạnh tranh 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5878/VPCP-KGVX bồi dưỡng thành viên Hội đồng người tiến hành tham gia tố tụng cạnh tranh 2016

              • 15/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực