Công văn 5881/BNN-TY

Công văn 5881/BNN-TY năm 2019 về phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định thư về việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5881/BNN-TY 2019 phối hợp thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5881/BNN-TY
V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định thư về việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa và ngành sữa của Việt Nam phát triển mạnh và bền vững, ngày 26/4/2019 (sau gần 6 năm đàm phán quyết liệt và tích cực trên cơ sở quy định của quốc tế và của các nước), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (Bộ NN&PTNT) và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư “Các yêu cầu về thú y và sức khỏe cộng đồng đi với các sản phẩm sa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quc”; trong đó có nội dung quy định về các sản phẩm sữa xuất khẩu sang Trung Quốc có xuất xứ từ các trang trại chăn nuôi bò sữa: (i) Không bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh Lở mồm long móng 01 tháng trước thời điểm thu sữa; (ii) Không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh Nhiệt thán trong thời gian thu sữa; (iii) Không bị nhiễm bệnh Lao bò; (iv) Chịu sự giám sát của Bộ NN&PTNT (Cục Thú y); (v) Các trang trại và các khu vực xung quanh không nằm trong khu vực cách ly vì lý do dịch bệnh động vật theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và của Việt Nam.

Để việc xuất khẩu các sản phẩm sữa của Việt Nam sang Trung Quốc tuân thủ theo đúng các nội dung của Nghị định thư nêu trên, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương chủ động phối hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các cấp có liên quan của địa phương khẩn trương thực hiện:

a) Tổ chức nghiên cứu kỹ các quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y về phòng, chống dịch bệnh; về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; các quy định của OIE về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với bò sữa và các loài động vật mẫn cảm (trâu, dê, cừu, lợn,...) có liên quan; Nghị định thư nêu trên (được gửi kèm).

b) Xây dựng, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt “Kế hoạch tổng thể xây dựng vùng (cấp huyện) chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh” theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Mục đích để tạo được vùng an toàn dịch bệnh, từng bước phát triển vùng chăn nuôi bò cung cấp sữa nguyên liệu phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

c) Tham mưu để UBND cấp tỉnh xem xét, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh để xuất khẩu. Đề nghị bố trí Lãnh đạo UBND tnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; Lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

d) Tham mưu để UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc; tiêm phòng các bệnh theo quy định; tổ chức giám sát chủ động đối với các bệnh trên đàn gia súc trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh cơ sở chăn nuôi bò sữa xuất khẩu.

đ) Khi đã hình thành được vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh, tham mưu để UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập và duy trì hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch, tổ kiểm soát lưu động để kiểm soát vận chuyển các loài động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm ra vào vùng an toàn dịch bệnh.

e) Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc trong vùng đạt an toàn dịch bệnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc theo quy định.

2. Hằng năm, UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc và giám sát dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc và giám sát dịch bệnh.

3. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và chính quyền liên quan thực hiện việc duy trì, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống các cơ quan thú y của địa phương theo quy định của Luật thú y, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 và Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019.

Bộ NN&PTNT giao Cục Thú y chủ trì, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; trực tiếp tổ chức thực hiện việc giám sát và xét nghiệm dịch bệnh; giám sát và xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo đúng quy định của OIE, yêu cầu của Trung Quốc và quy định của pháp luật Việt Nam.

Đcó thêm thông tin đề nghị liên hệ với Cục Thú y theo địa chỉ email: [email protected]; điện thoại: 024.38685104./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCCN&TY c
ác tỉnh, TP: Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Các doanh nghiệp chăn nuôi, sản xuất sữa (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5881/BNN-TY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5881/BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5881/BNN-TY

Lược đồ Công văn 5881/BNN-TY 2019 phối hợp thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5881/BNN-TY 2019 phối hợp thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5881/BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5881/BNN-TY 2019 phối hợp thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5881/BNN-TY 2019 phối hợp thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực