Công văn 5885/BNN-PC

Công văn 5885/BNN-PC tổng kết, đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 49/2011/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5885/BNN-PC tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5885/BNN-PC
V/v tổng kết, đánh giá thực hiện Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc sửa đổi, bổ sung ngay Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT Thời gian trình Bộ trưởng xem xét, ban hành vào tháng 01/2013.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Bộ trưởng, đồng thời để chuẩn bị dự thảo Thông tư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, Vụ Pháp chế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011, với những nội dung cơ bản như sau:

- Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt đối với kế hoạch xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và Bộ trình Chính phủ xem xét ban hành. Điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản; cách thức điều chỉnh văn bản…

- Soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản QPPL gồm các nội dung: thành lập BST, BTB; tổ chức góp ý kiến, phản biện đối với dự thảo; nghiên cứu ý kiến góp ý;

- Thẩm định, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định.

- Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc soạn thảo văn bản;

- Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình soạn thảo văn bản; báo cáo tiến độ xây dựng văn bản;

- Trình ký ban hành văn bản Quy phạm pháp luật;

- Kinh phí cho việc xây dựng văn bản;

- Khen thưởng công tác soạn thảo văn bản;

- Chế độ báo cáo tiến độ xây dựng văn bản theo tuần/ 6 tháng/năm.

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể đối với Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT.

Kết quả tổng kết, đánh giá và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung xây dựng Thông tư nêu trên của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 05/12/2012, đồng thời đề nghị gửi kèm theo bản điện tử theo địa chỉ: vuphapche.bnn@gmail.com và xuandt.pc@mard.gov.vn.

(Chi tiết đề nghị liên hệ chị Đàm Thị Thanh Xuân, chuyên viên Vụ Pháp chế theo số điện thoại 0916877785/04.37333671).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5885/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5885/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5885/BNN-PC tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5885/BNN-PC tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5885/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLữ Minh Tuấn
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5885/BNN-PC tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5885/BNN-PC tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT

           • 30/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực