Công văn 5888/VPCP-NN

Công văn số 5888/VPCP-NN về việc hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5888/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5888/VPCP-NN
V/v hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 1462/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 12744/BTC-ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7019/BKH-KTNN ngày 26 tháng 9 năm 2007) về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình kè sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư, xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An theo quy định, đồng thời chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho tỉnh Cao Bằng để thực hiện Dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
PCN Văn Trọng Lý,
PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4b), Huệ. 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5888/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5888/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5888/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5888/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5888/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5888/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5888/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5888/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư công trình kè chống xói lở bờ sông Bằng, đoạn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

              • 15/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực