Công văn 5889/VPCP-CN

Công văn 5889/VPCP-CN năm 2019 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư sau khi Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5889/VPCP-CN 2019 khó khăn trong đầu tư khi Tập đoàn giao về Ủy ban Quản lý vốn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5889/VPCP-CN
V/v tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư sau khi các Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính;
- y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4067/BGTVT-CQLXD ngày 03 tháng 5 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3630/BKHĐT-KCHTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1968/BTP-PLQT ngày 30 tháng 5 năm 2019), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 662/UBQLV-CNHT ngày 28 tháng 5 năm 2019) về tình hình thực hiện, cc tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, căn cứ quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, ĐMDN, TCCV, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5889/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5889/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5889/VPCP-CN 2019 khó khăn trong đầu tư khi Tập đoàn giao về Ủy ban Quản lý vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5889/VPCP-CN 2019 khó khăn trong đầu tư khi Tập đoàn giao về Ủy ban Quản lý vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5889/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5889/VPCP-CN 2019 khó khăn trong đầu tư khi Tập đoàn giao về Ủy ban Quản lý vốn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5889/VPCP-CN 2019 khó khăn trong đầu tư khi Tập đoàn giao về Ủy ban Quản lý vốn

            • 04/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực