Công văn 589/VPCP-KTTH

Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 589/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 3766/UBND-NN ngày 4 tháng 11 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 2721/UBND-KT ngày 16 tháng 11 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 3930/BNN-TY ngày 01 tháng 12 năm 2009, số 4352/BNN-ĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2009, Bộ Tài chính tại văn bản số 16557/BTC-TCDT ngày 20 tháng 11 năm 2009, số 17785/BTC-TCDT ngày 18 tháng 12 năm 2009 về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên sử dụng số kinh phí được hỗ trợ tại Quyết định số 2207/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 589/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu589/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2010
Ngày hiệu lực26/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu589/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành26/01/2010
        Ngày hiệu lực26/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

           • 26/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực