Công văn 5891/BNN-KH

Công văn 5891/BNN-KH năm 2016 về chuyển giao nhà ở, đất ở, ao hồ, hành lang mương tưới về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5891/BNN-KH chuyển giao nhà ở đất ở ao hồ hành lang mương tưới để xử lý theo pháp luật 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/BNN-KH
V/v Chuyển giao nhà ở, đất ở, ao hồ, hành lang mương tưới về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1193/UBND-KT ngày 06/5/2016, Bộ Tài chính đã có văn bản số 7373/BTC-QLCS ngày 31/5/2016 phê duyệt phương án sp xếp lại, xử lý nhà đất của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. Theo phương án được phê duyệt, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang được:

- Tiếp tục sử dụng theo quy hoạch của tỉnh Bắc Giang đối với phần diện tích nhà, đất (588.844,6 m2 đất, 24.666 m2n sử dụng) đang sử dụng vào mục đích đào tạo;

- Chuyển giao về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích 113.438 m2 đất (gồm hành lang mương tưới; 55.000 m2, ao hồ: 13.438 m2, khu tập thể cán bộ, công nhân viên: 45.000 m2).

Đtạo điều kiện thuận li cho Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích nhà, đất được giao và giải quyết chế độ chính sách về nhà ở, đất ở cho cán bộ, công nhân viên theo quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chuyển giao 113.438 m2 đất (gồm hành lang mương tưới: 55.000 m2, ao hồ (đã bị lấn chiếm): 13.438 m2, khu tập thể cán bộ, công nhân viên: 45.000 m2) về địa phương quản lý. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Trường hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản);
- Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang;
- Lưu VT, KH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5891/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5891/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2016
Ngày hiệu lực11/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5891/BNN-KH chuyển giao nhà ở đất ở ao hồ hành lang mương tưới để xử lý theo pháp luật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5891/BNN-KH chuyển giao nhà ở đất ở ao hồ hành lang mương tưới để xử lý theo pháp luật 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5891/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành11/07/2016
        Ngày hiệu lực11/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5891/BNN-KH chuyển giao nhà ở đất ở ao hồ hành lang mương tưới để xử lý theo pháp luật 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5891/BNN-KH chuyển giao nhà ở đất ở ao hồ hành lang mương tưới để xử lý theo pháp luật 2016

              • 11/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực