Công văn 5895/UBND-VX

Công văn 5895/UBND-VX về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5895/UBND-VX tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5895/UBND-VX
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người lao động, nhất là việc thực hiện các quy định về thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không nộp bảo hiểm xã hội, chậm nộp để nợ đọng kéo dài, hoặc nộp bảo hiểm xã hội không đầy đủ cho người lao động trong doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động, dẫn đến tranh chấp lao động tập thể kéo dài, làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế:

Giao cho Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật thành phố) chủ trì phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Báo, Đài thành phố: tăng cường thời lượng phát sóng và bài viết biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đồng thời phê phán các doanh nghiệp, người lao động không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Tổ chức rà soát doanh nghiệp về thực hiện thu nộp Bảo hiểm xã hội:

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức rà soát và thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện thu nộp theo đúng quy định. Lập danh sách các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài từ 03 tháng trở lên để cung cấp kịp thời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giao dịch hoạt động để phối hợp xử lý.

3. Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. Trước mắt từ nay đến cuối năm 2010, tập trung thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp để nợ đọng hoặc cố tình trốn tránh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

4. Xử lý các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm kéo dài:

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện chủ động lập hồ sơ khởi kiện các doanh nghiệp để nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài trên 6 tháng mà không có biện pháp khắc phục, gửi Tòa án nhân dân các cấp theo quy định. Các trường hợp đã được Tòa án xét xử, quyết định hòa giải, cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường trách nhiệm theo dõi, phối hợp cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành kịp thời theo quy định.

Giao Sở Tư pháp phối hợp hỗ trợ công tác tư pháp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác khởi kiện doanh nghiệp và xử lý thi hành án đối với các doanh nghiệp đã có phán quyết của Tòa án.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung của công văn này; định kỳ hàng tháng có báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và Ban Dân vận TU;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND. TP;
- Công an thành phố;
- Phòng TM và CN Chi nhánh TP HCM;
- VPUB: CPVP, Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX-LC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5895/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5895/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5895/UBND-VX tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5895/UBND-VX tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5895/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành19/11/2010
        Ngày hiệu lực19/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5895/UBND-VX tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5895/UBND-VX tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý

             • 19/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực