Công văn 5898/TCHQ-KTTT

Công văn số 5898/TCHQ-KTTT về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 5898/TCHQ-KTTT
V/v kê khai nộp thuế GTGT hàng NKSXXK nhưng không XK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ảnh của Cục Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 7.2.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: “Nếu người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cơ quan Hải quan kiểm tra, thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định. Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định khi thực tế xuất khẩu, sản phẩm sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế.”

Thực hiện Điểm này, người nộp thuế kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy trình nộp thuế nhập khẩu hiện hành và được cơ quan hải quan hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp khi thực tế xuất khẩu sản phẩm.

Về số tiền thuế GTGT đã nộp: Doanh nghiệp xuất trình chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế để được tính vào số thuế GTGT đầu vào khi kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa. Do vậy, Cơ quan Hải quan không thực hiện hoàn thuế GTGT.

Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục HQ Đà Nẵng
(thay trả lời CV số 940/HQĐN-NV);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5898/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5898/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2007
Ngày hiệu lực19/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5898/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành19/10/2007
        Ngày hiệu lực19/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5898/TCHQ-KTTT kê khai nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu