Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA

Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/BGDĐT-BĐHĐA
V/v: báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và TCCN

 

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường (Đề án 1928); ngày 29/3/2013, Trưởng Ban Điều hành Đề án 1928 đã ký Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016. Theo Quyết định này, các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1928 về Thường trực Ban Điều hành Đề án trước ngày 15/12 hằng năm để Ban Điều hành Đề án tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục chưa gửi báo cáo.

Ban Điều hành Đề án 1928 đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 theo các nội dung tại Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban Điều hành Đề án 1928 và gửi về Ban Điều hành Đề án 1928 trước ngày 15/01/2014 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đồng thời gửi qua địa chỉ email: vupcs@moet.edu.vn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHPBGDPLTW (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PC, BĐH.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu59/BGDĐT-BĐHĐA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2014
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu59/BGDĐT-BĐHĐA
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành06/01/2014
        Ngày hiệu lực06/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 59/BGDĐT-BĐHĐA năm 2014 báo cáo nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật

           • 06/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực