Công văn 590/SXD-QLN&CS

Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/SXD-QLN&CS
V/v nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 của Sở Xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Cục thuế TP.HCM;
- Công an TP.HCM;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM.

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 4029/STP-KTrVB ngày 30/12/2009 của Sở Tư pháp về thông báo kết quả kiểm tra Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 của Sở Xây dựng (viết tắt là Hướng dẫn 8654) về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (viết tắt là Nghị quyết 19) và Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định 51).

Qua rà soát quy định pháp luật có liên quan, Sở Xây dựng nêu rõ lại hai nội dung tại Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS như sau:

1. Khoản 4 mục II Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS được xác định rõ lại như sau:

“4. Tại một thời điểm, cá nhân nước ngoài nêu tại Mục I của Hướng dẫn này, được sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại; nếu đối tượng này được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở khác thì chỉ được chọn sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, đối với loại nhà ở khác thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu tại Mục I của Hướng dẫn này, được sở hữu một hoặc một số căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở; nếu doanh nghiệp này được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở khác thì chỉ được chọn sở hữu căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, đối với loại nhà ở khác thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.”.

2. Điểm c khoản 1 mục III Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS được xác định rõ lại như sau:

“c) Bản chính Hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở hoặc giấy tờ về thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Trường hợp mua căn hộ của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản, phải lập thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản; gổm: Hợp đồng mua bán không phải có chứng nhận của cơ quan công chứng, chứng thực, kèm giấy tờ xác nhận đã mua bán căn hộ qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản;”

3. Ngoài hai nội dung được nêu rõ lại nêu trên, kể từ ngày 10/12/2009, việc cấp Giấy chứng nhận theo Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS đã có sự thay đổi theo quy định mới tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. Theo đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận, thụ lý và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công văn này sử dụng kèm theo Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 của Sở Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/TP (thay báo cáo);
- Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện;
- GĐ/Sở Xây dựng (để báo cáo)
- Lưu: VP-QLN&CS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 590/SXD-QLN&CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu590/SXD-QLN&CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2010
Ngày hiệu lực25/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu590/SXD-QLN&CS
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýĐỗ Phi Hùng
       Ngày ban hành25/01/2010
       Ngày hiệu lực25/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS

          Lịch sử hiệu lực Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS

          • 25/01/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/01/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực