Công văn 590/TCT-CS

Công văn 590/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 590/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 590/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 20382/CT-HTr ngày 24/11/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội về giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 8, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT

“8. Dịch vụ tài chính: Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu và tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng.”

- Tại khoản 1 Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán”.

- Tại khoản 2.1 Điều 1 Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN quy định:

“2.1. Tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán là các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng, gồm:

- Ngân hàng thương mại nhà nước;

- Ngân hàng thương mại cổ phần;

- Ngân hàng liên doanh;

- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Công ty tài chính.”

Tại Điều 2 của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN quy định:

- “Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho các bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán hàng.”

Tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, Phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương được phép thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán để hưởng chênh lệch giữa giá trị chuyển nhượng chứng khoán và giá trị thanh toán cho khách hàng (giá chuyển nhượng) thì khoản doanh thu từ hợp đồng chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế GTGT là khoản doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH chứng khoán – Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC-TCT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 590/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu590/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2010
Ngày hiệu lực25/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 590/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 590/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu590/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/02/2010
        Ngày hiệu lực25/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 590/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 590/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng

           • 25/02/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực